Thomas-Kratz

Thomas Kratz, ’Salve’, 2016, installation view at Giorgio Galotti, Turin, Photo credits: Cristina Gavello